ARvire

ARvire Ky on työhyvinvoinnin sekä työsuojelu- ja työterveysalan koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja tuottava yritys, jonka toiminnan pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiassa. Yrityksen jokainen asiakas on yksilöllinen ja työ tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan yhteistyö on tavoitteellista ja pitkäjänteistä sekä ratkaisuja löytävää ja osallistavaa kehittämistä.

Toiminnan peruspilareina ovat työfysioterapeutin koulutus sekä monipuolinen kokemus ja lisäkoulutus ergonomiasta, aikuiskoulutuksesta, ryhmien ohjaamisesta, yhteisöllisestä toiminnasta ja kehittämisestä.

Aija Moilanen on työfysioterapeutti ja kouluttaja, jolla on Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajan pätevyys.

Oman vireen lähteitä
Yrittäjäkin tarvitsee lepoa, liikuntaa ja rauhoittumista voimavarojensa kokoamiseen. Oman työvireen rakentajia ovat kesäasunnon yli satavuotiaat rakennukset ja pihapiiri sekä Lapin tunturien rinteet ja maisemat eri vuoden aikoina.

Vastaa